Poniżej zamieszczono Bilans jednostek budżetowych lub samorządów budżetowych, zestawienie zmian w funduszu jednostek oraz rachunek zysków i strat jednostki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Światkach za 2019 rok


Poniżej zamieszczono Bilans jednostek budżetowych lub samorządów budżetowych, zestawienie zmian w funduszu jednostek oraz rachunek zysków i strat jednostki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Światkach za 2018 rok
              

                              

W związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Rodzinnej uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 31 oraz 32 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(Dz. U. z 2016 r., poz. 195), realizującej Program "Rodzina 500+", świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji zarówno

w postępowaniu cywilnym jak i w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

 

W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi, aby osoby składające wniosek o  500 +

zakładały konta bankowe, bez obawy o egzekucję komorniczą.

 

Do pobrania pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Rodzinnej z dnia 11 kwietnia 2016 roku

 

 


Poniżej zamieszczono pismo Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji z dnia 28 stycznia 2016 roku informujące o braku przewidzianych w 2016 roku środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych.

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1609

Utworzono dnia: 23.02.2016

Dokument wprowadził:
Karolina Pawełas

Dokument opublikował:
Karolina Pawełas

Historia publikacjiHistoria publikacji:

27.05.2020, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Bilans, Zestawienie, Rachunek zysków i strat za 2019 rok w GOPS w Świątkach

27.05.2020, Karolina Pawełas:

Edycja zakładki AKTUALNOŚCI

11.07.2019, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Rejestr

11.07.2019, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Baza teleadresowa

11.07.2019, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Baza teleadresowa

11.07.2019, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Rejestr

11.07.2019, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Baza teleadresowa

11.07.2019, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Baza teleadresowa

10.05.2019, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Bilans, zestawienie, rachunek GOPS w Świątkach za 2018 rok.pdf

10.05.2019, Karolina Pawełas:

Edycja zakładki AKTUALNOŚCI

28.11.2016, Karolina Pawełas:

Edycja zakładki AKTUALNOŚCI

12.04.2016, Karolina Pawełas:

Edycja zakładki AKTUALNOŚCI

23.02.2016, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Pismo dot. środków finansowych dla Kombatantów

23.02.2016, Karolina Pawełas:

Utworzenie zakładki AKTUALNOŚCI