Zgodnie z Artykuł 37 ust. 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Administrator Danych Osobowych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Światkach zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

tel.:(+48 89) 616 98 83, 616 98 90, 616 92 31, 616 92 32,

fax: (+48 89) 616 98 22,

e-mail: marek.krygier@swiatki.pl

oraz osobiście, pod adresem: Urząd Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87, w prawym skrzydle budynku Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 9

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 347

Utworzono dnia: 20.06.2018

Dokument wprowadził:
Karolina Sasin

Dokument opublikował:
Karolina Pawełas

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.06.2018, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Dane teleadresowe UODO

25.06.2018, Karolina Pawełas:

Dodanie załącznika Klauzula informacyjna

20.06.2018, Karolina Pawełas:

Utworzenie zakładki Inspektor Ochrony Danych w GOPS w Świątkach