Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wsparcia finansowego gmin w zakresie świadczenia usług asystenta. Program finansowany jest ze środków z  Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Świątki dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, w  funkcjonowaniu w życiu społecznym m.in.: poprzez zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe. Korzystanie z usług asystenta jest bezpłatne.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób  niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W ramach Programu przewiduje się, że osoby z niepełnosprawnością zwiększą szansę na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia oraz będą dążyć do poprawy funkcjonowania w środowisku.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Zakres czynności asystenta.
 4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta.
 5. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.)
 6. Oświadczenie COVID-19

Druki do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach oraz poniżej.

Ważne! Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej. W przypadku braku takiego wskazania wybór asystenta dokonywany jest przez tut. Ośrodek.

Komplet dokumentów należy składać do 11 marca 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach, Świątki 87 lub za pośrednictwem poczty na adres jw.

Po 11 marca 2022 r. nabór będzie nadal otwarty, lecz usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świątkach.

 1. https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/karta-zgloszenia-do-programu-2022-1646378018.docx
 2. https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/zakres-czynnosci-asystenta-2022-1646378077.docx
 3. https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-o-wskazaniu-asystenta-2022-1646380876.docx
 4. https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-covid-19-2022-1646378118.docx
 5. https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/klauzula-informacyjna-1-1646378142.docx
 6. https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/klauzula-informacyjna-2-1646378165.docx

 

 

 

 


 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png