Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podprogram 2017

Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2017 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2017

Czas realizacji – sierpień 2017 – czerwiec 2018 r.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2017 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY

( KWALIFIKOWALNOŚĆ )

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2017 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. a w  szczególności jej art. 7 z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej ):

1 268 zł dla osoby samotnej,

1 028 zł dla jednego członka w rodzinie

- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2017 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

W Podprogramie 2017 limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi 50,45kg

i obejmuje następujące produkty:

groszek z marchewką10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,

fasola biała – 10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,

koncentrat pomidorowy  – 11 opakowań, po 0,16 kg, razem 1,76 kg, 

buraczki wiórki – 3 opakowania ,po 0,35 kg,razem 1,05 kg,

powidła śliwkowe – 5 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,5 kg,

makaron jajeczny – 9 opakowań, po 0,5 kg, razem 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy - 1 opakowanie, po 0,5 kg, razem 0,5 kg,

ryż biały – 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,

kasza gryczana – 4 opakowania, po 0,5 kg, razem 2 kg,

herbatniki maślane 3 opakowania, po 0,2 kg, razem 0,6 kg,

mleko UHT7 opakowań, po 1 l, razem 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający – 6 opakowań, po 0,4kg, razem 2,4 kg

gulasz wieprzowy z warzywami – 2 opakowania, po 0,85 kg, razem 1,7 kg,

szynka drobiowa – 10 opakowań, po 0,3 kg, razem 3 kg,

szynka wieprzowa mielona – 7 opakowań, po 0,3 kg, razem 2,1 kg,

pasztet wieprzowy – 4 opakowania, po 0,16 kg, razem 0,64 kg,

filet z makreli w oleju 10 opakowań, po 0,17, razem 1,7 kg,

cukier biały 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,

olej rzepakowy 4 opakowania, po 1 l, razem 4 l

kabanosy – 3 opakowania, po 0,12 kg, razem 0,36 kg

miód – 1 opakowanie, po 0,4 kg, razem 0,4 kg

 

INFORMACJE O PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
W PONIŻSZYCH LINKACH

(kliknij w obrazek):


1503389357.816fead01.png

 

 

 


 


 

  


 


 


 

 


 


 


 


 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2014-2020

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Realizacja Podprogramu planuje się corocznie. W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zakwalifikowane do ww. programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątkach, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Prócz wsparcia żywnościowego, GOPS w Świątkach realizować będzie cykliczne działania w zakresie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Podprogram 2017 będzie kontynuacją Podprogramu 2016. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w zakresie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

 

Więcej informacji udzieli:

 

Starszy pracownik socjalny - Jadwiga Misiewicz

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątkach

tel. 89 526 00 87, 89 513 16 68, 533 302 960 lub 509 221 995

w godzinach urzędowania tut. Ośrodka.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png